Výhody…

Aplikace byla vyvinuta ve spolupráci s odborníky v oblasti správy akciových společností s důrazem na jednoduchost a praktické využití při aktuální výměně akcií na majitele za akcie na jméno. Užitečná je pro všechny společnosti, které chtějí zvýšit komfort akcionářské agendy.

Aktuální a moderní řešení

Intuitivní online aplikace v souladu s novými předpisy a zákony.

Evidence v plném rozsahu

Eviduje také spoluvlastníky, hromadné listiny a převody samostatně převoditelných práv.

Praktická podpora

Základní manuál v registračním emailu, exporty dat. Možnost zajištění importu existujících dat.

Bezpečnost…

Aplikace je chráněna v souladu s technologickými standardy

Šifrované spojení

Veškerá komunikace je šifrována pro vyšší bezpečnost Vašich dat…

Celá historie změn

Veškeré změny v databázi prováděné uživateli jsou podrobně evidovány…

Ochrana vašich dat

Zálohování dat a pravidelná údržba a aktualizace. Ochrana proti útokům…

Funkce…

Aplikace je vhodná pro malé i velké akciové společnosti, oběma zefektivní administrativu spojenou s akcionářskou agendou. Umožňuje evidovat libovolné množství emisí akcií ke každé společnosti. Počet akcií, hromadných listin ani evidovaných akcionářů není omezen.

Detail akcionáře

Detail akcionáře

Údaje o akcionáři a spoluvlastnících včetně čísla bankovního účtu, vlastněných akciích a právech s nimi spojených.

Detail akcie

Rozdělení hromadné listiny

Údaje o emisi, vlastníkovi akcie a právech spojených s akcií. Zobrazení historie akcie, jejich vlastníků a převody. Obdobné zobrazení je k dispozici i u hromadné listiny.

Převod akcie

Převod akcie

Registrovat lze změnu majitele jednotlivé akcie nebo hromadný převod více akcií a hromadných listin.

Exporty

Exporty

Prezenční listina pro valnou hromadu nebo seznam akcionářů na žádost akcionáře.

Rozdělení hromadné listiny

Detail akcie

Na žádost akcionáře může být hromadná listina rozdělena na jiné hromadné listiny nebo jednotlivé akcie. Obdobně mohou být akcie sloučeny do hromadné listiny.

Přehled vydaných akcií

Přehled vydaných akcií

Přehled akcií vydaných jako jednotlivé akcie nebo hromadné listiny. Čísla akcií, které dosud nebyly vydány.

Nejčastější otázky…

Odpovědi na otázky spojené s provozem aplikace a dalšími službami

Nejdříve musíte provést registraci, při které zadáte základní informace o společnosti, jejíž seznam akcionářů hodláte vést prostřednictvím naší aplikace. K registraci použijte kterékoliv tlačítko Začít používat ..  Po zaregistrování obdržíte emailem manuál pro práci s aplikací. V dalším kroku nastavíte jednotlivé emise akcií, které Vaše společnost vydala a tím připravíte aplikaci pro Váš seznam akcionářů.

K dalšímu přihlášení do aplikace již využijete odkaz přihlášení v pravém horním rohu stránky nebo přímý odkaz do aplikace https://app.in-seznam.cz/#/login/. Údaje, které jste uvedeli při registraci, můžete změnit v administraci. 

Osoba, která provedla registraci společnosti je administrátorem seznamu pro danou společnost. Administrátor může udělit přístup dalším osobám, které uvede v administračním menu. Do seznamu nemohou nahlížet žádné jiné osoby, než ty, kterým jste udělili příslušná oprávnění.

Aplikace vyžaduje odolnost hesla určitého stupně. Pokud apliakce heslo neakceptuje, zvolte jiné.

Aplikace ve verzi zdarma je omezena pouze počtem akcionářů vedených v seznamu akcionářů. Všechny ostatní vlastnosti a funkce jsou zachovány.

K používání aplikace je nutný pouze počítač s přístupem k internetu a běžným internetovým prohlížečem. Aplikace nemá žádné další nároky na software. Aplikaci můžete využívat odkudkoliv při splnění výše uvedených podmínek.

Import zajistíme. Náklady spojené s importem dat závisí na dosavadním způsobu vedení seznamu akcionářů, struktuře dat či použité aplikaci (excel apod.) 

Podle poptávky po konkrétních funkcích a rozšířeních budeme aplikaci postupně rozšiřovat. Můžeme zajistit i individuální řešení požadovaných funkcí,případně lokální instalaci aplikace

Po dohodě individuální školení zajistíme.

Ano. Ve spolupráci s partnery zajišťujeme veškeré služby spojené s akciemi včetně zajištění tisku akcií a hromadných listin, výdej akcií akcionářům. V průběhu poskytování těchto služeb je veden seznam akcionářů v naší aplikaci.

Ano. Můžeme pro Vás zdarma zajistit korektní založení seznamu provedením registrace Vaší společnosti, nastavení jednotlivých emisí akcií a práv s nimi spojených a udělení přístupů pro jednotlivé uživatele.

Ceník tarifů…

Začít můžete zdarma

Počet akcionářů <10 11-99 100>
Cena ZDARMA 2 000 bez DPH/rok 5 000 bez DPH/rok
  Začít používat Objednat Objednat

Kontakty…

prodej, podpora, připomínky k aplikaci

Kontakty

TUK-TUK s.r.o.
Frýdlantská 2143
738 01 Frýdek-Místek

Telefon: +420 608 173 327

Email: podpora@in-seznam.cz

Obchodní podmínky…

podmínky používání stránek a aplikace